10 trường đại học phía Bắc thông báo xét tuyển bằng học bạ

0 198
Năm 2021, nhiều trường đại học công bố phương án tuyển sinh, trong đó sử dụng phương thức xét tuyển bằng học bạ. Một số trường như ĐH Điện lực, Học viện Chính sách và Phát triển cũng đã bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển theo phương thức này.

Năm nay, Học viện Nông nghiệp Việt Nam vẫn giữ nguyên 3 phương thức tuyển sinh như năm ngoái gồm: xét tuyển thẳng, xét học bạ và xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT.

Nếu xét tuyển bằng học bạ, thí sinh phải có tổng điểm trung bình cả năm lớp 11 hoặc 12 của ba môn thuộc tổ hợp xét tuyển từ 18 trở lên. Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình ba môn và điểm ưu tiên (nếu có).

Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhận hồ sơ tuyển thẳng và xét học bạ từ 1/3 đến hết 30/4 (đợt 1) và từ 5/5 đến hết 30/5 (đợt 2). Kết quả sẽ được thông báo sau 1-4 ngày.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền tuyển 30% chỉ tiêu theo phương thức xét tuyển học bạ. Cách tính điểm xét tuyển có sự khác nhau giữa các ngành, cụ thể như sau:

Trường ĐH Giao thông Vận tải tuyển thí sinh có tổng điểm trung bình ba môn học trong tổ hợp xét tuyển ở lớp 10, 11, 12 và điểm ưu tiên từ ngưỡng điểm được nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trở lên, trong đó điểm của ba môn trong tổ hợp xét tuyển không có điểm trung bình môn nào dưới 5.

Một trong 4 phương thức xét tuyển của Trường ĐH Văn hóa Hà Nội là xét học bạ THPT. Thí sinh được quyền đăng ký xét tuyển vào tất cả các ngành (trừ ngành thi năng khiếu), miễn có điểm trung bình từng môn trong tổ hợp xét tuyển của 3 năm THPT đạt từ 6 trở lên. Thí sinh được đăng ký xét tuyển không giới hạn số lượng nguyện vọng và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp.

Trường ĐH Điện lực bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển học bạ THPT từ ngày 25/1 đến 18/6. Thí sinh muốn xét tuyển phải có điểm trung bình chung của các môn học trong tổ hợp dùng để xét tuyển không nhỏ hơn 6.

Nhà trường sẽ cập nhật và thông báo kết quả sơ tuyển đợt 1 trên website tuyển sinh trước ngày 30/6. Các thí sinh đạt kết quả sơ tuyển sẽ chính thức trúng tuyển nếu tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. Thí sinh đã tốt nghiệp từ trước năm 2021 có thể xác nhận nhập học và nhập học ngay sau khi có kết quả sơ tuyển.

Trường ĐH Luật Hà Nội tuyển sinh theo nhiều phương thức, trong đó bao gồm phương thức xét tuyển theo học bạ THPT. Trường sẽ xét tuyển thí sinh các trường THPT chuyên/ trường THPT trọng điểm quốc gia chất lượng cao có hạnh kiểm loại Tốt, có học lực loại Giỏi trở lên cả năm lớp 10, cả năm lớp 11 và học kỳ I năm lớp 12, trong đó kết quả học tập học kỳ I lớp 12 của các môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển đạt từ 7.5.

Ngoài ra, trường cũng xét tuyển thí sinh các trường THPT khác có hạnh kiểm loại Tốt, có học lực loại Giỏi trở lên cả năm lớp 10, năm lớp 11 và học kỳ I năm lớp 12, trong đó kết quả học tập học kỳ I lớp 12 của các môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển phải từ 7.5 điểm. Nếu thí sinh đăng ký xét tuyển theo các tổ hợp A00 và C00 thì điểm trung bình học tập môn tiếng Anh trong cả năm lớp 10, cả năm lớp 11 và học kỳ I của lớp 12 phải từ 7 điểm.

Trường ĐH Mỏ – Địa chất cũng sử dụng phương thức xét học bạ với tỉ lệ 6 – 10%. Trường yêu cầu thí sinh đạt hạnh kiểm khá trở lên, có tổng điểm trung bình ba môn theo tổ hợp của cả năm lớp 11 và học kỳ I năm lớp 12 từ 18 điểm trở lên.

Học viện Chính sách và Phát triển nhận hồ sơ xét tuyển học bạ THPT từ ngày 1/3 đến ngày 31/5. Trường xét tuyển thí sinh có điểm trung bình cộng của điểm trung bình chung học tập lớp 11 và học kỳ I lớp 12 từ 7 trở lên (riêng ngành Quản lý nhà nước từ 6.5).

Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cũng xét tuyển theo học bạ THPT. Theo đó, thí sinh phải đạt điểm trung bình ba môn của cả năm lớp 11 và kỳ I lớp 12 từ 18 trở lên (không nhân hệ số). Riêng đối với ngành ngôn ngữ Anh, ngoài điều kiện đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điểm trung bình cộng kết quả học tập năm lớp 11 và kỳ I lớp 12 của thí sinh phải đạt từ 7 trở lên.

Trường Đại học Phenikaa dành 40% chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển học bạ. Thí sinh phải có tổng điểm trung bình lớp 10, lớp 11 và học kỳ I lớp 12 từ 19.5 trở lên. Đối với nhóm ngành Ngôn ngữ cần thêm điều kiện là điểm trung bình lớp 10, lớp 11, học kỳ I lớp 12 của môn Ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Trung) đạt từ 6.5.

Học viện Phụ nữ Việt Nam xét tuyển thí sinh đã tốt nghiệp THPT, có xếp loại hạnh kiểm lớp 12 từ khá trở lên. Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT trước năm 2021 cần có tổng điểm trung bình 3 môn theo tổ hợp xét tuyển của năm lớp 12 từ 18 trở lên. Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2021, kết quả học tập kỳ I lớp 12 phải từ 18 điểm trở lên.

Thí sinh có thể nộp hồ sơ từ ngày 1/3 đến trước 30/4 bằng cách đăng ký xét tuyển trực tuyến hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại trường.

Thúy Nga