33 địa phương đã áp dụng những biện pháp cách ly, kiểm soát dịch Covid-19 đối với người tới từ TPHCM

0 12

Người từ TPHCM phải cách ly khi tới 33 địa phương nào? - 1

Mai Ca