Đồng Nai tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội đến hết ngày 15-9

0 154
Tỉnh Đồng Nai tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh đến hết ngày 15-9 theo nguyên tắc người cách ly với người, gia đình cách ly với gia đình.

Tối 31-8, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành văn bản về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, để ngăn chặn, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh COVID-19, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân, sớm đưa tỉnh Đồng Nai trở về trạng thái bình thường mới.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị Của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch.

Tỉnh Đồng Nai tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội đến hết ngày 15-9-2021. Ảnh: VH.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu tiếp tục áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh từ 0 giờ ngày 1-9 đến hết ngày 15-9-2021 theo nguyên tắc người cách ly với người, gia đình cách ly với gia đình, khu phố cách ly với khu phố, xã phường cách ly với xã phường.

Yêu cầu người dân thực hiện nghiêm, khuyến cáo không ra đường từ 18 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau.

Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với tất cả các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh theo một trong ba phương án: “3 tại chỗ”; “1 cung đường, 2 địa điểm” hoặc linh động áp dụng cùng lúc 2 phương án trên từ 0 giờ ngày 1-9 đến hết ngày 15-9.

Tất cả các cơ quan, đơn vị nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; các cơ quan Trung ương có trụ sở trên địa bàn tỉnh bố trí nhân sự làm việc tại trụ sở không vượt quá 1/4 tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị. Riêng đối với các bộ phận tham mưu công tác phòng chống dịch hoặc thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt do cơ quan, đơn vị sắp xếp, bố trí số lượng phù hợp để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.

Các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm cung cấp số lượng và danh sách đề nghị cấp Giấy đi đường, điền đầy đủ thông tin trên mẫu. Giấy đi đường gửi về Công an tỉnh/huyện trước ngày 5-9 để phối hợp cấp, quản lý đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định.

UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở GT-VT hướng dẫn, cấp giấy xác nhận đối với các hệ thống phân phối (siêu thị, chợ, chuỗi cửa hàng tiện ích, điểm bán hàng cố định), nhân viên giao hàng của đơn vị cung ứng lương thực, thực phẩm, suất ăn, thực hiện các quy định kiểm soát (phải có thẻ nhân viên và giấy xác nhận công tác của đơn vị).

Tỉnh cũng giao UBND các huyện, thành phố phối hợp Sở Công Thương cung ứng hàng hóa thiết yếu trên địa bàn; chỉ đạo, giao trách nhiệm cho UBND các xã, phường, thị trấn cấp giấy đi chợ cho các hộ gia đình trên địa bàn quản lý đảm bảo chặt chẽ, khoa học, chia khung giờ cụ thể, tránh việc tập trung đông người, cấp giấy xác nhận thực hiện nhiệm vụ cho thành viên Tổ COVID-19 cộng đồng để lưu thông trên địa bàn hoạt động của xã, phường, thị trấn.

Mai Anh