Học sinh Hòa Bình thi 3 môn vào lớp 10

0 150

Theo thông báo của Sở GD&ĐT Hòa Bình, kỳ thi tuyển sinh vào các trường THPT năm học 2021-2022 được tổ chức thành 2 đợt: Đợt 1 Tuyển sinh vào trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ dự kiến đầu tháng 6/2021; đợt 2 Tuyển sinh vào các trường THPT, trường Phổ thông DTNT THPT tỉnh, tuyển sinh vào lớp 10 các trường Phổ thông DTNT THCS&THPT dự kiến giữa tháng 6/2021.

Đối với các trường THPT công lập: Thực hiện theo phương thức thi tuyển; đối với các trường THPT tư thục: Thực hiện theo phương thức xét tuyển. Môn thi: Toán, Ngữ văn, tiếng Anh.

Đối với Trường Phổ thông DTNT THPT tỉnh Hòa Bình, thực hiện phương thức tuyển sinh thi tuyển. Chỉ tiêu tuyển sinh theo kế hoạch được UBND tỉnh giao, trong đó tuyển sinh 3 lớp hệ phổ thông (mỗi lớp không quá 40 học sinh) và tuyển sinh 5 lớp chất lượng cao Ngữ Văn, Toán, tiếng Anh (mỗi lớp không quá 35 học sinh).

Học sinh đăng ký dự thi vào các lớp phổ thông và các lớp chất lượng cao thi cùng đề thi, cùng lịch thi với các trường THPT trong toàn tỉnh. Học sinh thi vào các lớp chất lượng cao thi thêm môn chất lượng cao.

Đối tượng tuyển sinh đối với các lớp phổ thông: Thanh niên, thiếu niên là con em các dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú và định cư từ 3 năm trở lên (tính đến ngày tuyển sinh) tại vùng khó khăn của tỉnh Hòa Bình (gồm các thôn, xã thuộc vùng II và vùng III) theo các văn bản quy định hiện hành (theo Công văn số 739/UBND-TH ngày 15/5/2019 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc bổ sung đối tượng tuyển sinh trường phổ thông DTNT THPT tỉnh).

Đối với các lớp chất lượng cao Ngữ Văn, Toán, tiếng Anh, đối tượng tuyển sinh là thanh niên, thiếu niên là con em các dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú và định cư từ 3 năm trở lên tại tỉnh Hòa Bình.

Tuyển không quá 5% trong tổng chỉ tiêu được giao là con em dân tộc Kinh có hộ khẩu thường trú và định cư từ 3 năm trở lên (tính đến ngày tuyển sinh) ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn của tỉnh Hòa Bình theo các văn bản quy định hiện hành.

Học sinh đăng ký dự thi vào trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh được đăng ký dự tuyển thêm vào 2 trường: 1 Trường Phổ thông DTNT THCS&THPT có tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022; 1 trường THPT trên địa bàn tỉnh. Học sinh không trúng tuyển vào trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh sẽ lấy kết quả thi 3 môn chung: Ngữ Văn, Toán, tiếng Anh để tham gia xét tuyển vào trường Phổ thông DTNT THCS&THPT và trường THPT đã đăng ký nguyện vọng.