Trường Đại học Lao động – Xã hội thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2021

0 130
 Trường Đại học Lao động – Xã hội thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2021 xét tuyển bằng hình thức dựa trên kết quả học tập THPT (học bạ) của các ngành đào tạo cụ thể như sau:
  1. Trụ sở chính: Số 43 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
 Ngành đào tạo Mã ngành Tổ hợp xét tuyển

 

Điểm trúng tuyển
Công tác xã hội 7760101 Toán, Lý, Anh

Toán, Lý, Hoá

Toán, Văn, Anh

Văn, Sử, Địa

21.60
Tâm lý học 7310401 Toán, Lý, Anh

Toán, Lý, Hoá

Toán, Văn, Anh

Văn, Sử, Địa

21.30
Quản trị nhân lực 7340404 Toán, Lý, Anh

Toán, Lý, Hoá

Toán, Văn, Anh

21.90
Kinh tế 7310101 Toán, Lý, Anh

Toán, Lý, Hoá

Toán, Văn, Anh

18.00
Luật kinh tế 7380107 Toán, Lý, Anh

Toán, Lý, Hoá

Toán, Văn, Anh

21.40
Kế toán 7340301 Toán, Lý, Anh

Toán, Lý, Hoá

Toán, Văn, Anh

20.80
Bảo hiểm 7340204 Toán, Lý, Anh

Toán, Lý, Hoá

Toán, Văn, Anh

18.00
Quản trị kinh doanh 7340101 Toán, Lý, Anh

Toán, Lý, Hoá

Toán, Văn, Anh

21.00
Kiểm toán 7340302 Toán, Lý, Anh

Toán, Lý, Hoá

Toán, Văn, Anh

18.00
Hệ thống thông tin quản lý 7340405 Toán, Lý, Anh

Toán, Lý, Hoá

Toán, Văn, Anh

18.00
Tài chính- Ngân hàng 7340201 Toán, Lý, Anh

Toán, Lý, Hoá

Toán, Văn, Anh

20.25
Công nghệ thông tin 7480201 Toán, Lý, Anh

Toán, Lý, Hoá

Toán, Văn, Anh

18.75
Sinh viên Trường Đại học Lao động – Xã hội trong ngày nhận bằng tốt nghiệp
  1. Cơ sở II, Trường Đại học Lao động – Xã hội: Số 1018 Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngành đào tạo Mã ngành Tổ hợp xét tuyển

 

Điểm trúng tuyển
Công tác xã hội 7760101 Toán, Lý, Anh

Toán, Lý, Hoá

Toán, Văn, Anh

Văn, Sử, Địa

18.00
Tâm lý học 7310401 Toán, Lý, Anh

Toán, Lý, Hoá

Toán, Văn, Anh

Văn, Sử, Địa

20.00
Quản trị nhân lực 7340404 Toán, Lý, Anh

Toán, Lý, Hoá

Toán, Văn, Anh

24.00
Kinh tế 7310101 Toán, Lý, Anh

Toán, Lý, Hoá

Toán, Văn, Anh

18.00
Luật kinh tế 7380107 Toán, Lý, Anh

Toán, Lý, Hoá

Toán, Văn, Anh

21.50
Kế toán 7340301 Toán, Lý, Anh

Toán, Lý, Hoá

Toán, Văn, Anh

21.50
Bảo hiểm 7340204 Toán, Lý, Anh

Toán, Lý, Hoá

Toán, Văn, Anh

18.00
Quản trị kinh doanh 7340101 Toán, Lý, Anh

Toán, Lý, Hoá

Toán, Văn, Anh

23.00
Hệ thống thông tin quản lý 7340405

Toán, Lý, Anh

Toán, Lý, Hoá

Toán, Văn, Anh

18.00
Tài chính – Ngân hàng 7340201 Toán, Lý, Anh

Toán, Lý, Hoá

Toán, Văn, Anh

22.00
Thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển trên cổng thông tin điện tử của Trường (http://tuyensinh.ulsa.edu.vn hoặc http://ulsa.edu.vn) và các kênh thông tin khác theo quy định.
  1. Thông tin chi tiết về thời gian và thủ tục nhập học sẽ được Nhà trường thông báo sau.