Bảng giá điện thoại Vsmart tháng 4/2021

Trong tháng 4 này, Vsmart Star 5 chính thức được bán ra với giá từ 2,69 triệu đồng.
Bảng giá điện thoại Vsmart tháng 4/2021:
Vsmart Aris Pro: 8,49 triệu đồng.
Vsmart Aris:
Phiên bản RAM 6 GB: 5,99 triệu đồng.
Phiên bản RAM 8 GB: 6,69 triệu đồng.
Vsmart Star 5.Vsmart Live 4:

Phiên bản RAM 4 GB: 4,09 triệu đồng.
Phiên bản RAM 6 GB: 4,49 triệu đồng.
Vsmart Active 3:
Phiên bản RAM 4 GB: 3,49 triệu đồng.
Phiên bản RAM 6 GB: 3,99 triệu đồng.
Vsmart Live RAM 4 GB: 3,49 triệu đồng.
Vsmart Joy 4:
Phiên bản RAM 3 GB: 3,29 triệu đồng.
Phiên bản RAM 4 GB: 3,59 triệu đồng.
Vsmart Star 5:
Phiên bản RAM 3 GB/ROM 32 GB: 2,69 triệu đồng.
Phiên bản RAM 3 GB/ROM 32 GB: 2,89 triệu đồng.
Phiên bản RAM 4GB/ROM 64 GB: 3,19 triệu đồng.
Vsmart Joy 3:
Phiên bản RAM 2 GB: 2,29 triệu đồng.
Phiên bản RAM 4 GB: 3,29 triệu đồng.
Vsmart Star 4:
Phiên bản RAM 2 GB: 2,19 triệu đồng.
Phiên bản RAM 3 GB: 2,49 triệu đồng.
Vsmart Star 3: 1,79 triệu đồng.
Vsmart Star 3: 1,79 triệu đồng.
Vsmart Bee 3: 1,59 triệu đồng.
Vsmart Bee: 990.000 đồng.
Vsmart Bee Lite: 600.000 đồng.