Chuẩn bị để sẵn sàng trở lại làm việc sau tết

0 88

Trước, trong và sau Tết, cần chuẩn bị công việc, tinh thần cũng như sức khỏe để bắt tay trở lại làm việc trong một trạng thái sẵn sàng và nhiều năng lượng nhất.