Hà Nội: Đã cấp phép cho hơn 14.000 shipper hoạt động

0 121
Theo Sở Giao thông vận tải Hà Nội, hiện đã cấp 14.314 xe/17.967 xe đề xuất, đăng ký. Ngoài ra có 275 xe sai biển kiểm soát, phương tiện đề nghị cấp là xe ô tô, không có số điện thoại của lái xe nên không được cấp mã số xác nhận. Hiện còn 3.378 xe chưa xử lý.

Trên cơ sở danh sách đề nghị của Sở Công Thương tại văn bản số 3338/SCT- QLTM ngày 26/7/2021 về việc đăng ký nhu cầu vận chuyển hàng hóa thiết yếu bằng xe máy trên địa bàn Thành phố (đợt 1), của Sở Thông tin và Truyền thông tại văn bản số 1909/STTT-BCVT ngày 26/7/2021 về việc thống kê danh sách nhân viên vận chuyển bưu gửi bằng xe mô tô, Sở Giao Thông vận tải đã rà soát và tiến hành cấp mã số xác nhận bằng tin nhắn đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng xe mô tô, xe 2 bánh cho lái xe từ số điện thoại SoGTVTHaNoi.

Cụ thể, đến nay đã cấp 14.314 xe/17.967 xe đề xuất, đăng ký. Ngoài ra có 275 xe sai biển kiểm soát, phương tiện đề nghị cấp là xe ô tô, không có số điện thoại của lái xe nên không được cấp mã số xác nhận. Hiện còn 3.378 xe chưa xử lý.

Theo Tờ trình của Sở Giao Thông vận tải Hà Nội, do số lượng đề nghị cấp mã xác nhận cho hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng xe mô tô, xe 2 bánh theo đề xuất của Sở Công Thương và Sở Thông tin và Truyền thông tương đối lớn, Sở Giao Thông vận tải báo cáo thành phố về việc Sở Giao Thông vận tải dừng cấp mã xác nhận vận chuyển hàng hóa đối với xe mô tô, xe 2 bánh theo đề nghị của Sở Công Thương và Sở Thông tin và Truyền thông.

Đồng thời kiến nghị Thành phố giao Sở Công Thương và Sở Thông tin và truyền thông đánh giá kỹ nhu cầu để vừa đảm bảo chuỗi cung ứng hàng hóa phục vụ nhu cầu thiết yếu vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch theo Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND thành phố Hà Nội.

Nguyễn Hạnh