Hà Nội vận động người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết

0 170
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND yêu cầu tăng cường thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

TTXVN