Khám phá vị phu nhân thông minh tuyệt đỉnh, dự đoán được cả ngày tử của Sở Vũ Vương

Đặng Mạn hay còn gọi là Sở Mạn, là người nước Đặng – một nước chư hầu của nhà Thương và nhà Chu vào thời Xuân Thu (khoảng 1200 – 475 TCN) do gia tộc Mạn cai trị.

Bà là Vương Hậu chính phu nhân của Sở Vũ Vương và là mẹ của Sở Văn Vương. Đặng Mạn được biết đền là người phụ nữ thông minh, tài giỏi và có những dự đoán đúng đắn về tương lai. Được Sở Vũ Vương vô cùng yêu quý, tôn trọng. Hình ảnh của Đặng Mạn được ca ngợi và lưu truyền trong Liệt nữ truyện của học giả Lưu Hướng nhà Hán.

Vào năm Sở Vũ Vương thứ 42 tức năm 699 TCN, tướng quân tên Mặc Ngao Khuất Hà dẫn quân tiến đánh nước La – nay là huyện La Sơn, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Sau khi đưa tiễn binh sĩ lên đường, Đấu Bá Tỷ (là thủy tổ của thị tộc Đấu, lệnh doãn nước Sở đời Xuân Thu) đã dự đoán được quân Sở thất bại liền kiến nghị Sở Vũ Vương tăng thêm quân.

Ảnh minh họa.

Nhưng Vũ vương không hiểu, liền kể lại với phu nhân Đặng Mạn. Sau khi nghe tin, bà liền nói: “Đấu Bá Tỷ không chỉ đơn thuần muốn tăng thêm số quân, ông ta còn dụng ý muốn bình ổn quan lại địa phương và lo sợ Khuất Hà vì chiến thắng nhiều lần mà sinh ra tự kiêu, không đặt nước La vào mắt, dễ dàng thất bại.” Vũ vương hiểu ra, vội phái người đuổi theo gọi về, thì quân Sở đã vượt qua Yên Thủy, sau đó quả nhiên đại bại. Trên đường lui quân, Khuất Hà tự vẫn ở Hoang cốc. Còn về phần Sở Vũ vương, ông tự nhận lỗi, nên tha cho bại binh.

Trong quá trình tại vị, Sở Vũ Vương nhiều lần chinh phạt nước Tùy. Năm 690 TCN, ông lại lần nữa đưa quân chinh chiến nước Tùy, trước khi đi ông luôn cảm thấy bất an liền tìm Đặng Mạn để chia sẻ. Lúc đó, bà chỉ thở dài mà nói rằng: “Phước lộc của ngài gần như đã hết, trên đường đi chinh phạt e rằng sẽ gặp đại nạn. Tiên đế biết chuyện nên muốn ta nhắc nhở ngài, nếu quân đội không có tổn thất gì mà ngài khi trên đường hành quân qua đời, đây là quốc gia chi phúc.”.

Sau khi nghe xong, Sở Vũ vương ra lệnh xuất quân, nhưng giữa đường thì qua đời. Lệnh doãn Đấu Kỳ và Mạc ngao Khuất Trọng bí mật không phát tang. Cả hai hội quân ngay sát biên giới nước Tùy cắm trại. Tùy hầu sợ hãi, bèn chấp nhận cầu hòa. Về sau mới phát tang Vũ vương.

Quốc Bảo (Theo Sohu)