Ông Vương Đình Huệ được đề cử làm Chủ tịch Quốc hội

0 141
Sau khi thảo luận tại đoàn về danh sách đề cử, các đại biểu Quốc hội sẽ tiến hành bầu tân chủ tịch Quốc hội vào ngày mai (31/3). Tân Chủ tịch Quốc hội sẽ tuyên thệ nhậm chức vào sáng ngày 31/3.
Trước đó, trong chiều 30/3, Quốc hội đã bắt đầu tiến hành quy trình miễn nhiệm, bầu, phê chuẩn một số chức danh Nhà nước theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân.
Ông Vương Đình Huệ, 64 tuổi, quê tại Nghệ An, là giáo sư, tiến sĩ kinh tế. Ông từng là giảng viên Trường Đại học Tài chính – Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính), Trưởng khoa Kế toán, Đảng ủy viên Đảng bộ của trường. Ông từng có thời gian học tập tại Trường Đại học Kinh tế Bratislava, Cộng hòa Slovakia. 
Từ năm 2001, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, rồi sau đó là Tổng Kiểm toán Nhà nước. Từ năm 2006-2011, ông Vương Đình Huệ là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 10, Bí thư Ban cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước, Bí thư Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước và Đại biểu Quốc hội khóa 13.
Ông Huệ giữ chức Bộ Trưởng Tài chính từ tháng 8/2011. Tới tháng 12/2012, ông được phân công làm Trưởng ban Kinh tế Trung ương (kiêm nhiệm Bộ trưởng Tài chính đến tháng 5/2013). 
Từ tháng 4/2016, ông Huệ giữ cương vị Phó thủ tướng, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ (tháng 6/2016), Đại biểu Quốc hội khóa 14.
Ngày 7/2/2020, ông Vương Đình Huệ được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội. Tại kỳ họp tháng 6/2020, Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng đối với ông Vương Đình Huệ.