Sẵn sàng cấp thẻ BHYT mẫu mới từ ngày 1/4

0 143

Để bảo đảm công tác cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) mẫu mới từ 1/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc và BHXH các địa phương phải bảo đảm việc cấp thẻ BHYT mẫu mới chặt chẽ, thuận lợi; không gây ách tắc trong việc tra cứu thông tin thẻ BHYT đối với các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) BHYT, bảo đảm quyền lợi BHYT của người tham gia.

BHXH Việt Nam đã giao trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị trực thuộc để sẵn sàng in, cấp thẻ BHYT theo đúng kế hoạch đề ra; đồng thời theo dõi, đôn đốc giải quyết xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị liên quan đến quyền lợi BHYT của người dân khi sử dụng thẻ BHYT mẫu mới; các vướng mắc về thủ tục tiếp nhận người bệnh sử dụng thẻ BHYT mẫu mới tại cơ sở KCB BHYT.

Mẫu thẻ BHYT mới từ 1/4/2021.

Thực hiện chỉ đạo của BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và phối hợp với Sở Y tế cũng như các ngành liên quan thông tin, tuyên truyền đến các cơ sở KCB BHYT, người tham gia và đơn vị quản lý người tham gia BHYT về việc sử dụng thẻ BHYT mẫu mới. BHXH các tỉnh, thành phố chủ động bố trí nhân lực triển khai việc ép plastic hoặc thuê ép plastic thẻ BHYT mẫu mới cho người tham gia bảo đảm đúng quy định.

Để chuẩn bị cho việc in, cấp thẻ BHYT mẫu mới, hiện ngành BHXH Việt Nam đang tập trung rà soát, thống kê số lượng máy in sổ BHXH, thẻ BHYT trên toàn quốc; thông báo thông số và cấu hình máy in đáp ứng yêu cầu in thẻ BHYT mẫu mới cho BHXH các tỉnh, thành phố; chuẩn bị tổ chức tập huấn, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc BHXH các địa phương thực hiện đúng quy định về việc in, cấp thẻ BHYT theo mẫu mới từ ngày 1/4/2021…

Mặt sau mẫu thẻ BHYT mới.

BHXH Việt Nam đã tích cực đẩy mạnh hoàn thiện phần mềm in thẻ BHYT mẫu mới để bảo đảm sẵn sàng cung cấp, hỗ trợ BHXH các tỉnh, thành phố sử dụng khi hết phôi thẻ BHYT cũ đã cấp. Phần mềm đã được tổ chức thử nghiệm tại BHXH TP Hà Nội từ ngày 22/2/2021, nhằm kiểm tra và đánh giá mức độ đáp ứng của phần mềm đối với các nghiệp vụ theo quy định. Sau khi hoàn thiện phần mềm, BHXH Việt Nam sẽ có văn bản thông báo cùng với tài liệu hướng dẫn gửi BHXH các tỉnh, thành phố về cách thức sử dụng.

Thẻ BHYT mẫu mới sẽ được sử dụng trên toàn quốc từ ngày 1/4/2021. Trong thời gian chờ đổi thẻ BHYT theo mẫu mới, thẻ BHYT đã cấp cho người tham gia BHYT còn thời hạn sử dụng thì tiếp tục được dùng để KCB BHYT.

Tổng hợp