Thành tích ấn tượng của 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2020 - ảnh 1