TP Vinh, Nghệ An thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg từ 0h ngày 19/7

0 70
Tỉnh Nghệ An Quyết định để thành phố Vinh dừng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg chuyển sang thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 19/CT-TTg từ 0h ngày 19/7.

Một góc thành Vinh, Nghệ An về đêm. Ảnh: Thành Cường

Ngày 18/7, UBND tỉnh có Quyết định hỏa tốc số 2487/QĐ-UBND tỉnh về việc dừng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19, chuyển sang thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới đối với địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. 

Bên cạnh đó, tiếp tục tạm dừng một số dịch vụ không thiết yếu theo quy định tại công văn số 2732/UBND-VX ngày 6/5/2021 của UBND tỉnh. 

Ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vinh: Căn cứ Quyết định số 2686/QĐ-BCĐ ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 về việc ban hành Quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch COVID-19 để đưa ra các giải pháp bổ sung phù hợp với tình hình thực tế tại địa bàn.

Trước đó, ngày 17/7, Chủ tịch UBND TP. Vinh đã có Tờ trình số 4688/TTr-UBND gửi UBND tỉnh Nghệ An về việc đề nghị dừng thực hiện Chỉ thị 15 chuyển sang thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Vinh.

Trong Tờ trình UBND TP. Vinh nêu rõ, cho đến thời điểm này dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố cơ bản được kiểm soát. Kể từ ngày 5/7 đến nay, thành phố Vinh không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng.

Việc chuyển sang thực hiện Chỉ thị Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để từng bước nới lỏng các hoạt động kinh doanh, dịch vụ, thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch; vừa phát triển kinh tế – xã hội; đặc biệt là từng bước ổn định việc làm, thu nhập, đời sống cho Nhân dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của các cơ sở, doanh nghiệp.

Trong quá trình thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, TP. Vinh sẽ tiếp tục áp dụng và triển khai các biện pháp mạnh mẽ để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Bên cạnh đó, thành phố cũng ban hành danh mục các loại hình tạm dừng hoạt động và kinh doanh nhưng phải kèm theo điều kiện khi thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, phù hợp với đặc điểm địa bàn thành phố Vinh.

Từ Thành