Xoài – Dừa so tài sút bóng, Ma Bư đại náo phòng nhạc của ba